top of page

Gizlilik Politikası

 

www.bestebankasi.net isimli sitenin tüm hakları ST Yapım Müzik Film Tanıtım Ve Organizasyon LTD.ŞTİ.. www.bestebankasi.net web sitesi olarak kişisel gizlilik haklarınıza saygı duyuyor ve sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca bu gizliliğin sağlanması için çaba harcıyoruz. Kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği ile ilgili politikamız aşağıda açıklanmış ve bilginize sunulmuştur.

 

Kullanıcılarımız tarafından elektronik ortamdan tarafımıza iletilen kişisel bilgiler, işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaç ve kapsam ile ilgili yasal düzenlemeler dışında üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, resmi makamlardan ve mahkemelerden gelen bağlayıcı nitelikteki taleplerin yanıtlanması dışında, izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Çerezler, tercihlerinizi ve aktivitelerinizi tanımak için web siteleri tarafından tarayıcınıza yerleştirilen basit metin dosyalarıdır. Dil tercihleriniz için yalnızca kullanıcı arayüzü geliştirme tanımlama bilgilerini kullanıyoruz. Çerezleri tarayıcınızın ayarlarından yönetebilirsiniz.

 

Bizimle paylaşılan kullanıcı bilgileri, gerektiğinde kullanıcılarımızla iletişim kurmak için kullanılabilir. Bunun yanı sıra bu tür veriler, kullanıcılarımızın kimlikleri tarafımızca yayınlanmamak kaydıyla çeşitli istatistiksel veriler elde etmek, değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak veya pazar araştırması yapmak amacıyla da kullanılabilir.

 

www.bestebankasi.net üzerinden yapılan tüm ödemeler Iyzico güvencesi ile sağlanmaktadır. Ödeme yapmak için sizden bazı kişisel bilgiler istenebilir. Bize doğrudan sağladığınız verileri beste ve şarkı sözü satışı, dijital platform gelirlerinin dağıtımı, besteci ve söz yazarlarından alınacak muvafakatnameler, zaman damgası satışı ve tedariki, ilgili faturaların düzenlenmesi ve satış sonrası hizmetlerimiz için kullanıyoruz. Bu kullanımın hukuki dayanağı açık rızanız, taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması ve tarafımızca açıkça öngörülmesidir. ilgili yasalar.

 

Birçok standart web sunucusunda olduğu gibi www.bestebankasi.net da istatistiksel amaçlı log dosyaları tutabilmektedir. Bu dosyalar, IP adresiniz, internet servis sağlayıcınız, tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve giriş-çıkış sayfaları gibi aşağıdaki standart bilgileri içerir. Günlük dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlarla kullanılmaz ve mahremiyetinizi ihlal etmez. IP adresiniz ve diğer bilgileriniz, kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilmemektedir.

 

www.bestebankasi.net diğer web sitelerine bağlantılar verebilir. www.bestebankasi.net, bu tür bağlantılarla girilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış olmasına rağmen, yapılabilecek saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda oluşabilecek zararlardan sorumlu olmayacağız. Web sitemize ve sistemimize.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca, tarafımıza ait kişisel veriler kaydedilebilecek, sınıflandırılabilecek, işlenebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve açıklanabilecektir. yasal düzenlemeler çerçevesinde ve tarafınızca izin verilen durumlarda üçüncü kişilere ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

 

Kişisel verileriniz, şirketimizde tutulan veri tabanında ve sistemlerde KVKK'nın 12. maddesi hükümlerine uygun olarak gizli tutulacak ve bu belgede belirtilen yasal zorunluluklar ve düzenlemeler dışında başkasına aktarılmayacaktır. hiçbir şekilde ve koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize yetkisiz kişilerin yetkisiz erişimini önlemek ve saklanan bu tür kişisel verilerin muhafazasını ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla hukuken yükümlüdür. Şirketimizin sistemlerinde ve veri tabanlarında KVKK'nın 12. maddesi hükümleri çerçevesinde tutulmaktadır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başka kişiler tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde,

 

6698 sayılı KVKK'nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki hususları tarafımıza başvurarak öğrenebileceklerdir:

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde veri sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde geri dönülemeyecek şekilde anonim hale getirilen kişisel veriler, ilgili hükümler çerçevesinde kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri yürütülebilecektir. bu Gizlilik Politikasının hükümleri dikkate alınmaksızın gerçekleştirilir.

 

www.bestebankasi.net, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir.

 

www.bestebankasi.net web sitesinde uygulanan gizlilik politikası ile ilgili her türlü soru, görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki adrese e-posta göndererek bize iletebilirsiniz: info@bestebankasi.net

bottom of page